วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

search-engine

ความหมาย :
search engine เสิร์ช เอ็นจิน คือ โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการสืบค้นข้อมูลทำได้โดย นำคำข้อมูล เรียกว่า คีย์เวิร์ด(Keyword)ที่ต้องการค้นหา พิมพ์ลงในช่องที่กำหนดให้ แล้วคลิก ค้นหา หรือ กด ปุ่ม enter เสิร์ชเอ็นจินที่นิยมได้แก่ google

search-engine

คำถาม เสิร์ช เอ็นจิน หรือ เว็บไซท์ สำหรับค้นหาข้อมูล มีอยู่ด้วยกันหลายเว็บไซท์ ให้นักเรียนยกตัวอย่าง เสิร์ช เอ็นจิน มา 3 เว็บไซท์ ตอบคำถามโดยส่งเมล์ถึงครู